با حضور همسنگران بنیاد هدایت برگزار شد؛

اولین نشست علمی الگوی خدمت در مساجد محلات

اولین نشست علمی الگوی خدمت در مساجد محلات
مجتبی عظیمی
0
۲۲ خرداد ۱۴۰۲

حجت الاسلام کشوری با اشاره به کارکردهای اقساک چهارگانه مساجد در اسلام گفت: الگوی جدید خدمت در مساجد محلات، بازار، مساجد اعظم و مساجد اربعه خیلی امروز مورد اهمیت است و می تواند یک قدم فهم ما را به جایگاه اصیل مسجد نزدیک کند  و ما باید فهممان را از این چهار نوع مسجد ارتقاء دهیم.

به گزارش خبرنگار مرکز رسانه بنیاد هدایت، اولین جلسه از نشست های علمی الگوی خدمت در مساجد محلات با ارائه حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی پیشرفت اسلامی و با حضور همسنگران بنیاد هدایت در سالن جلسات شهید مالامیری این مرکز برگزار شد.

حجت الاسلام کشوری بر استفاده از اصطلاحات اسلامی در معرفی گفتمان شبکه امامت و نمایشگاه مسجد جامعه پردازتاکید کرد و گفت : جهت گیری ما باید احیای اصطلاحات شرعی باشد و خیلی از اصطلاحاتی که به کار می بریم به لحاظ معنایی و ماهیتاً خلاف چیزی است که شارع در نظر داشته است.

وی در بخش دیگری  از سخنان خود با اشاره به فلسفه وجود  اقسام چهارگانه مساجد در اسلام اظهار داشت: الگوی جدید خدمت در مساجد محلات، بازار، مساجد اعظم و مساجد اربعه خیلی امروز مورد اهمیت است و می تواند یک قدم فهم ما را به جایگاه اصیل مسجد نزدیک کند  و ما باید فهممان را از این چهار نوع مسجد ارتقاء دهیم.

دبیر شورای راهبردی پیشرفت اسلامی افزود: این که در روایات چیزی به عنوان مسجد قبیله داریم. یعنی برای حل مشکل خانواده ها ساختاری وضع شده توسط شارع به نام مسجد؛ همچنین مسجد بازار، مساجد اعظم و مساجد اربعه هم همینطور است و یکی از چیزهایی که می تواند به بنیاد هدایت کمک کند، فهم تفاوت مساجد اربعه است تا بعد بتواند متناسب با این مساجد اربعه چهار نوع امام را تربیت کند. اگر اینها را ما درست نبینیم،  فقط روی مساجد خانواده و مسائل تربیتی کار می کنیم و از سایر کارکردهای مساجد غفلت خواهیم کرد.

وی فعال کردن کارکردهای اصلی ارتباط با عالم غیب را یکی از وظایف امام جماعت دانست و گفت: اگر مردم اهل یومنون بالغیب نباشند اساسا ایمانشان ناقص است و این کار بر عهده روحانیت و مساجد است. طلبه جامعه پرداز طلبه ای است که می تواند انسان ها را با عالم غیب آشنا کند و این نیاز به کار کردن جدی در آیات و روایات و اصطلاحا کار فقهی دارد.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!