رادیو بانور33

صوت| چرخ زندگی

صوت| چرخ زندگی
بنیاد هدایت
0
۰۸ بهمن ۱۴۰۱

علی کنار مهندس صالحی ایستاده بود. بهشان اضافه شدم و وارد سالن شدیم. یک مرتبه علی توی هم رفت. انگار پیش من خجالت کشیده باشد. سالن پر از خرت و پرت بود و چادرم پر از خاک و غبار شد.

رادیو بانور

 قسمت سی‌وسوم: چرخ زندگی

 به روایت خانم سعیده نعیمی

false چرخ زندگی
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!