در سامانه تجربه نگار ببینید

فیلم| ۳ سال پیگیری امام محله برای تحقق یک مطالبه مردمی

فیلم| ۳ سال پیگیری امام محله برای تحقق یک مطالبه مردمی
بنیاد هدایت
0
۲۹ آذر ۱۴۰۱
حاشیه شهری که بالاخره «شهرک بهار» شد
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!