ایده روایت جهاد مومنانه/مزیت ها

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

 ثبت وقایع و حماسه های مومنانه و همدلی مردمی تا سالروز شهادت سردار دلها و مبارزه با ویروس منحوس کرونا
فراگرفتن فعالیتهای رسانه ای اصولی توسط عوامل فعال مسجد

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!