ایده مدافعان سلامت/ملزومات

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

خرید اقلام هدیه مناسب برای اهداء به کادر درمانی و بیماران

تهیه کتابچه تبلیغ بالینی جهت آشنایی با آداب عیادت از بیماران

هماهنگی با مداح و تعداد معدودی همراه برای تقسیم کار در بیمارستان

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!