ایستگاه صلواتی سلامت /اشکالات احتمالی

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

پرهزینه بودن بسته ها

کم توجهی عموم جامعه به محصولات فرهنگی مکتوب

دور انداختن بسته هایی که اسماء متبرکه دارد

تجمع مردم در محل توزیع بسته ها

دریافت بیش از اندازه برخی افراد

کمبود لوازم مربوطه در برخی مناطق

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!