ایستگاه صلواتی سلامت /راه حلها

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

تبلیغ و ترویج این طرح قبل از اجرا به منظور دریافت هدایای مردمی

قرار دادن صندوق نذورات در محل توزیع بسته ها

هماهنگی با سازمان ها و نهادهای حاکمیتی به منظور جذب اعتبار

هماهنگی با بانیان و خیرین خاص که در ایام گذشته اقدامات مناسبی داشتند

توزیع در شب های خاص

برگزاری مسابقه از بسته های فرهنگی و مکتوبات

قرار دادن تنها یک قطعه کوچک کاغذی و یا چاپ روی سلفون بسته که لینک محصولات در آن قرار گرفته همراه با بارکد محصول

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!