عملیات نشست هم اندیشی شهید تقی پور-ویژه شبکه راهیاری و امامان پایگاه های فرهنگی و اجتماعی

عملیات نشست هم اندیشی شهید تقی پور-ویژه شبکه راهیاری و امامان پایگاه های فرهنگی و اجتماعی
بنیاد هدایت
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۹

زمان عملیات

۱۰ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

گستره جغرافیایی

سراسر کشور (۳۰ استان)

نوع فعالیت

تبیینی – آموزشی

تعداد مخاطبان

۴۰۰نفر (راهیاران منطقه و استانی – مسئولین ستادی بنیاد هدایت – امامان پایگاه های فرهنگی و اجتماعی)

اهداف کاربردی و اجرایی

آموزش  و تمرین در صحنه حلقه داری به راهیاران

 

تبیین اهداف بنیاد هدایت برای امامان پایگاه های فرهنگی و اجتماعی

 

گفتارپژوهی تجربه نگاری

 

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!