ایده روایت جهاد مومنانه/شرایط

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

سوژه یابی مناسب برای شکار لحظات ناب رسانه ای
ماموریت پیدا کردن یکی از اهالی تحت اشراف امام محله برای تمرکز در ثبت وقایع

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!