ایده روایت جهاد مومنانه/ملزومات

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

تامین نیروی انسانی مجزا برای فعالیتهای رسانه ای
 آموزش تکنیک های ثبت رسانه‌ای وقایع
 آموزش تدوین و تولیدات رسانه‌ای ساده
 آموزش نحوه ارسال محصولات رسانه‌ای
 آموزش نحوه استفاده از بسترهای مجازی برای ارائه فعالیتهای رسانه ای

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!