ایده مدافعان سلامت/اشکالات احتمالی

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

مواجهه با اعتراض بیماران یا مراجعین بیمارستان نسبت به روند درمان

عدم همکاری برخی مسوولین بیمارستان

ابتلاء عیادت کنندگان به بیماری کرونا

ایجاد مانع برای استراحت برخی کادر و بیماران

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!