گزیده برنامه ثریا به مناسبت روز جهانی مسجد 1

فیلم | جایگاه مسجد در منظومه گفتمانی بنیاد هدایت

فیلم | جایگاه مسجد در منظومه گفتمانی بنیاد هدایت
بنیاد هدایت
0
۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جایگاه مسجد و امام محله در تمدن اسلام

 

کارکردهای مسجد را گرفتند، مساجد از رونق افتاد

 

باید به سنگر مسجد برگردیم

 

علت تعطیلی مساجد در برخی ساعات 

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!