رادیو بانور36

صوت| مهمان نیمه شب

صوت| مهمان نیمه شب
بنیاد هدایت
0
۱۶ بهمن ۱۴۰۱

چراغ‌ها را کم کردم. حامد را روی پایم گذاشتم و شروع کردم به لالایی خواندن. چشم‌هایش داشت سنگین می‌شد که یک مرتبه صدایی بند دلم را پاره کرد. کسی محکم به در می‌کوبید و تند تند زنگ خانه را می‌زد.

رادیو بانور

 قسمت سی‌وششم: مهمان نیمه شب

 به روایت خانم آرزو حسینی – خراسان جنوبی

false مهمان نیمه شب
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!