رادیو بانور37

صوت| شهیدان حقیقی

صوت| شهیدان حقیقی
بنیاد هدایت
0
۱۸ بهمن ۱۴۰۱

از درد و دلشکستگی اشک در چشمانم حلقه زد. نجوا کردم: «اگه دستمو نمی‌گیرید حداقل شوق خدمت به خودتونو از دلم بیرون کنید.» و به هق هق افتادم.

رادیو بانور

 قسمت سی‌وهفتم: شهیدان حقیقی

 به روایت خانم الهایی – خوزستان

false شهیدان حقیقی
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!