رادیو بانور7

مادربزرگ گروه

مادربزرگ گروه
بنیاد هدایت
0
۳۰ آبان ۱۴۰۱

می‌گوید مرد خانواده از یک چشم نابینا است و کارگری می‌کند؛ این خانه‌ای هم که هستند اجاره‌ای است. پیامش را استوری می‌کنم. باورم نمی‌شود اما…

رادیو بانور

قسمت هفتم: مادربزرگ گروه

به روایت خانم خدیجه خلیلی 

مادربزرگ گروه رادیو بانور - قسمت هفتم
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!