رادیو بانور10

صوت| کادوی تولد برای امام هادی(ع)

صوت| کادوی تولد برای امام هادی(ع)
بنیاد هدایت
0
۰۷ آذر ۱۴۰۱

صدای آهنگ قطع می‌شود. خانم رضایی دم در می‌آید؛ تعارف شلی می‌کند. می‌گویم مسجد جلسه است؛ مزاحم نمی‌شوم. ریحانه می‌گوید: «بیایید تو خیلی خوش می‌گذره. آهنگ می‌ذاریم و همه می‌رقصیم.» خانم رضایی خجالت زده می‌خندد.

رادیو بانور

قسمت دهم: کادوی تولد برای امام هادی(ع)

به روایت خانم اکرم محمدی

کادوی تولد برای امام هادی رادیو بانور - قسمت دهم

 

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!