رادیو بانور 21

صوت| آخوندبازی در نیاریا!

صوت| آخوندبازی در نیاریا!
بنیاد هدایت
0
۰۹ دی ۱۴۰۱

باز هم جلوی خودم را می‌گیرم. من پیامبر این جماعت هستم و باید با زبان خودشان حرف بزنم؛ و فعلا زبان مشترک بین من و این ۷ دختر، زبان عدد و رقم و ضرب و جمع است. یکیشان می‌نویسد: «دمت گرم. آدم باحالی هستی. می‌تونی تو گروهمون بمونی. به شرطی که آخوندبازی در نیاری.»


رادیو بانور

قسمت بیست و یکم: آخوندبازی در نیاریا!

به روایت فاطمه چهارروستائی زاده

آخوندبازی در نیاریا رادیو بانور - قسمت بیست و یکم
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!