رادیو بانور35

صوت| سکوت ممنوع

صوت| سکوت ممنوع
بنیاد هدایت
0
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

فرزانه با دهان باز دور و برش را نگاه کرد. سریع نگاهم را پایین انداختم که یعنی حواسم به کار خودم است. با حیرت پیش من آمد: «خاله خاله! ببین تونستم به ابوالفضل قل هوالله یاد بدم.»

رادیو بانور

 قسمت سی‌وپنجم: سکوت ممنوع

 به روایت خانم زهرا حاتمی

false رادیو بانور - قسمت ۳۵ - سکوت ممنوع
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!