رادیو بانور 5

صوت| زن پیغمبر هم مسجد می‌رفته!

صوت| زن پیغمبر هم مسجد می‌رفته!
بنیاد هدایت
0
۲۵ آبان ۱۴۰۱

علی هم کلنگ به دست می‌گیرد تا کمک کند. همان لحظه مش رحمت می‌آید و می‌گوید: «وقتی آخوند خونه خدا رو خراب کنه، از بقیه چه توقعیه؟

رادیو بانور

قسمت پنجم: زن پیغمبر هم مسجد می‌رفته

به روایت اعظم رجایی

رادیو بانور - قسمت پنجم رادیو_بانور_قسمت_پنجم
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!