رادیو بانور6

صوت| کوثر روز آخر

صوت| کوثر روز آخر
بنیاد هدایت
0
۲۸ آبان ۱۴۰۱

با صدای در خانه، از خواب می‌پرم. تعجب می‌کنم. رضا این ساعت باید توی مسجد روستا باشد. در را باز می‌کنم. ۷،۸ دختر قد و نیم قد پشت در هستند

رادیو بانور

قسمت ششم: کوثر روز آخر

به روایت مریم رسولی 

کوثر روز آخر رادیو بانور - قسمت ششم
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!