راهیار بنیاد هدایت در استان کرمان:

امامان محله بازوی قوی مدیران تبلیغات اسلامی در میدان هستند

امامان محله بازوی قوی مدیران تبلیغات اسلامی در میدان هستند
مجتبی عظیمی
0
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

نقش امامان محله در نشست فصلی مدیران سازمان تبلیغات اسلامی کرمان از سوی راهیار استانی بنیاد هدایت تبیین شد.

به گزارش مرکز رسانه بنیاد هدایت، حجت الاسلام علیرضا سراجی راهیار بنیاد هدایت  در استان کرمان، در نشست فصلی مدیران سازمان تبلیغات استان کرمان بیان داشت: در پیشرفت یک منطقه و به اصلاح رشد منطقه مجموعه عوامل اقتصادی ، اجتماعی و طبیعی با رویکرد جامع نگری و ترسیم چشم انداز مورد توجه قرار می گیرد . ظرفیت سازی و دخیل کردن توده مردم در مواجهه با آسیب های منطقه و توان افزایی و توانمند سازی با تاکید بر مشارکت مردم و با برنامه ریزی تعاملی بین مجموعه ها و مردم به گونه ای که مردم محور کار ها قرار گیرند و نه صرفا به عنوان یک مجری و تعین اولویت ها بر اساس خواسته مردم و سعی و تلاش آحاد نسبت به رسیدن به آن نقطه مطلوب از ویژگی های پیشرفت در یک منطقه است .

 

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل گرفتن مجموعه های مختلف برای محرومیت زدایی به دستور امام (ره) اتفاق خوبی برای برداشتن چهره فقر از مناطق بود اما به جهت جدا سازی نهاد ها و تشکیل وزارت خانه هالی مرتبط و موازی موجب شد که به دلیل ناهماهنگی و موازی کاری و ضعیف کردن مشارکت مردم و مهمتر از همه نداشتن یک مدل پیشرفتی و مناسب مطلوب تحقق نیابد و تا امروز هم تحقق پیدا نمی تواند کند زیرا موازی کاری می شود پلی برای عبور هر فرد از مجموعه ها

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!