حجت الاسلام ورمزیار تأکید کرد؛

آموزش رسانه‌ای شبکه امامت؛ لازمه موفقیت در جنگ روایت‌ها

آموزش رسانه‌ای شبکه امامت؛ لازمه موفقیت در جنگ روایت‌ها
حسین فلاح مراد
0
۱۲ اسفند ۱۴۰۰

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی همدان اهمیت موضوع رسانه را یادآور شد و گفت: موفقیت بنیاد هدایت در جنگ روایت‌ها لازمه اش آموزش رسانه ای شبکه امامت است.

حجت الاسلام احمد ورمزیار معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز رسانه بنیاد هدایت، وجود تعداد بالای کنشگران اجتماعی را یادآور شد و گفت: آنچه در شرایط کنونی مهم است هدایت و راهبری این کنشگران اجتماعی است که اگر این اتفاق بیفتد بهره وری کار بالا می رود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی همدان افزود: کنشگران اجتماعی ما زمان زیادی را صرف می کنند اما برای اینکه این صرف زمان همراه با بهره وری باشد نیازمند توانمندسازی این کنشگران هستیم.
وی با اشاره به لزوم ارتقاء راهیاران و امامان اظهار کرد: یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد این است که شبکه راهیاری و امامت ما توانمند شوند چراکه هرچقدر این شبکه ها در فهم درست مسئله ها و مشکلات توانمند باشند در اتخاذ تصمیمات درست موفق تر خواهند بود و این می تواند به فرایند درست حل مسئله کمک کند.
حجت الاسلام ورمزیار برگزاری کارگاه های بوم حل مسئله را ضروری دانست و عنوان کرد: این کارگاه ها باید در یک سطح بالاتر برای راهیاران اتفاق بیفتد؛ چراکه گاهی در شبکه راهیاری مشاهده می کنیم خود او درست متوجه مأموریت خود نشده است و این فهم غلط به شبکه امامت منتقل می شود. وقتی برخی مسائل را از کف جامعه بازخورد می گیریم می بینیم که از ابتدا توسط راهیار درست تبیین نشده است. بنابراین ابتدا باید شبکه راهیاری به مهارت های حل مسئله مسلح شوند.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی همدان در خصوص پای کار آوردن نهادهای حاکمیتی برای کمک به امامان محله بیان کرد: زمانی می توان از ظرفیت های نهادها برای کمک به امامان بهره ببریم که این نهادها احساس کنند که مسیر و فرایندی که ما برای حل مسئله طی می کنیم مسیری علمی و منطبق با استانداردهای حل مسئله است. اگر این اتفاق بیفتد نهادها استقبال و اهمیت آن را درک می کنند.
وی ادامه داد: امروز نهادهای حاکمیتی به دنبال ظرفیت های حلقه های میانی می گردند. حلقه های که فهم درستی از مسئله ها داشته باشند و با مقبولیت خود به حل مسئله کمک کنند. اگر بتوانیم مهارت های حل مسئله را به درستی به حلقه های میانی منتقل کنیم می توانیم از طریق این ها نهادهای حاکمیتی و مردم را پای کار بیاوریم.
حجت الاسلامی ورمزیار کارکردهای شبکه امامت را بالا توصیف کرد و گفت: ما در ارائه کارکردهای شبکه امامت به مردم و حتی نهادهای حاکمیتی قدری غفلت کرده ایم. ما باید کارکردهای شبکه امامت را برای مردم و نهادهای حاکمیتی را تشریح کنیم. مردم اگر خلأ وجود امام و آسیب های آن را درک کنند خودشان مطالبه گر برای حضور امام خواهند بود. بازنمایی درست دستاوردهای شبکه امامت در این موضوع نقش اساسی دارد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه شبکه امامت به ابزار رسانه ای مسلح نشده است خاطرنشان کرد: اگر بنیاد هدایت شبکه امامان را از ابزار رسانه بهرمند کند می تواند در جنگ روایت ها پیروز باشد و روایت درست و تصویر حقیقی از کف میدان را منعکس کند.
وی افزود: بنیاد هدایت باید موضوع رسانه را جدی بگیرد چراکه یکی از کارهایی که در توانمندسازی امامان باید صورت بگیرد همین کار در بحث رسانه و زبان و منطق آن است.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!